วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2553

ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เริ่มขบวนแห่เวลา 12.30 น. โดยประมาณ ประกอบไปด้วยหลายหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองอียอ
ดู บ้านหนองอียอ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าไม่มีความคิดเห็น: