วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดธาตุ

ประชาชนชาวตำบลโพนโก ร่วมกับประชาชนชาวตำบลสนม โดยเฉพาะหมู่ที่ 1 และหมู่ที่2 ร่วมถวายภัตตาหารเพล ณ วัดธาตุ บ้านสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ดู วัดธาตุ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : ประชาชนชาวตำบลโพนโก ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดธาตุ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

ถวายภัตตาหาร วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

ประชาชนบ้านสนม ทำบุญถวายภัตตาหาร ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

หมายเหตุ : ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร พระฉันอาหารมื้อเดียว
ดู วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งที่เกี่ยวข้อง : แหล่งท่องเที่ยว "วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร" ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร - Wat (Temple) Khao Sala (Wat Khao Sala Atulthanajaro Buddha Park)

วัดเขาศาลา (พุทธอุทยาน วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร)
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอบัวเชด ประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนา และศึกษาธรรมชาติ มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก สภาพภูมิประเทศเป็นป่าที่สมบูรณ์ มีหน้าผาสูงชันเรียกว่า ผาพระภูศาลา สามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำบ้านจรัสอยู่ด้านล่าง นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งWat (Temple) Khao Sala (Wat Khao Sala Atulthanajaro Buddha Park)
It is located in Tambol Charas at Amphoe Buachet (17 kimometers from Amphoe Buachet) and is close to Charas Water Reservoir. It is knowledge place of Buddha Teaching and natural Study. The scenery is quite spectacular with abundant forst hill landscape, a steep cliff called Pha Pra Pu Sa La where Charas Water.หมายเหตุ :
- การเดินทางจาก อ.สนม โดยใช้เส้นทาง สนม-จอมพระ-สุรินทร์-ปราสาท-กาบเชิง-สังขะ-บัวเชด-วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร รวมระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร
- การเดินทางจาก อ.สนม โดยใช้เส้นทาง สนม-ศีขรภูมิ-ศรีณรงค์-สังขะ-บัวเชด-วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร รวมระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร


ดู วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : ถวายภัตตาหาร ณ "วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร" ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์