วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

บ้านแท่นศิลา หมู่ที่ 5 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ที่มาของชื่อ "บ้านแท่นศิลา" นั้น สืบเนื่องมาจากที่หมู่บ้านแห่งนี้มี "แท่นศิลา" ซึ่งอยู่บนเกาะกลางน้ำเล็กๆ ที่มีคูน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบอยู่ การเดินทางมายังทีแห่งนี้ มีความสะดวกสบายด้วยถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต และถนนลาดยางสลับกันในบางช่วงกับถนนดินลูกรังระหว่างหมู่บ้านใกล้เคียง และพบว่าถนนดินลูกรังกำลังได้รับการปรับปรุงเป็นการเร่งด่วน เพื่อความสะดวกของผู้ที่สัญจรไปมา คาดว่าคงแล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้นี้


ดู แท่นศิลา ณ ศาลาเกาะกลางน้ำ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
เกาัะกลางน้ำ ณ บ้านแท่นศิลาวัดแท่นศิลา ตั้งอยู่ในเขตบ้านแท่นศิลา หมู่ที่ 5 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์


ดู วัดแท่นศิลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

พระครูโกศลธรรมบาล (หลวงพ่อเสาร์)