วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โครงการปราบลูกน้ำยุงลาย

เดินสายกำจัดลูกน้ำยุงลาย บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ สมานสามัคคีร่วมด้วยช่วยกัน... สัสดีอำเภอสนม ปลัดอาวุโส ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. บ้านสนม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.ไม่มีความคิดเห็น: