วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2553ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2553 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 น. เริ่มแห่ขบวนจากถนนด้านหน้าโรงเรียนสนมศึกษาคาร ไปยังวัดธาตุ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ มีทั้งหมด 10 ชุมชน โรงเรียนสนมวิทยาคาร และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสนม
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : ถวายภัตตาหารเพล วัดธาตุ บ้านสนม
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : ทำบุญถวายหอระฆัง วัดธาตุ
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : วัดธาตุ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เส้นทางประวัติศาสตร์การศึกษาในอดีต บ้านโนนสาย - บ้านโคกก่อง - บ้านสร้างบกเมื่อสมัยในอดีตนักเรียนในบ้านสนม และหมู่บ้านใกล้เคียง อาทิ บ้านโสกแดง, บ้านโนนเปือย, บ้านหนองคู, บ้านหนองบัวแดง, บ้านนาศรีสุข, บ้านหนองระฆัง, บ้านนาดี ได้รวมตัวกันนัดแนะที่จุดนัดหมาย คือ ต้นมะม่วง บ้านโนนสาย (ก่อนถึงบ้านโคกก่อง) เพื่อที่จะได้เตรียมตัวเดินทางพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ด้วยวิธีเดินเท้าขึ้นโคก (ที่บริเวณเนินดิน) ผ่านดงป่าบ้านโคกก่อง ทะลุออกบ้านสร้างบก อ.รัตนบุรี เพื่อไปร่ำเรียนศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เหตุที่ต้องรวมกลุ่มกันนั้น เพราะกลัวว่าโจรจะปล้นเอาระหว่างทางโคกนี้ (บริเวณนี้มักมีโจรปล้นบ่อย) โดยนักเรียนในสมัยนั้นมีอายุราว 11 - 16 ปี (ม.1 - ม.6) หากย้อนไปในสมัยนั้น แต่ละบ้านในเขต ต.สนม ขึ้นตรงกับ อ.รัตนบุรี มีสถานที่ศึกษาสูงสุดในระดับชั้น ป.4 หากจะเรียนในระดับมัธยมศึกษา จะต้องไปเรียนต่อในอำเภอรัตนบุรี ดังนั้นถนนเส้นนี้จึงเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางสัญจรไปมาเป็นประจำ่ภาพ (บน) : บริเวณซ่างหมาแจะ (ซ่างหมาแจะ = บ่อน้ำขนาดเล็กสำหรับดื่มกิน) ตั้งอยู่ก่อนที่จะขึ้นโคก ซึ่งเป็นจุดนัดพบจุดสุดท้าย สำหรับผู้ที่ขี้เกียจคอยที่ต้นมะม่วงบ้านโนนสาย จะเตลิดมาคอย ณ จุดซ่างหมาแจะ แทน แล้วค่อนเดินทางขึ้นโคกพร้อมกัน

นักเรียนในสมัยที่ใช้เส้นทาง บ้านโนนสาย - บ้านโคกก่อง - บ้านสร้างบก เพื่อไปร่ำเรียนในอำเภอรัตนบุรี ปัจจุบันเป็นบุคคลอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป (อ้างอิงเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2553) โดยการเดินทางในสมัยนั้น ได้แก่ เกวียน, เดิน หรือวิ่ง หากดีขึ้นมาอีกก็จะเป็นการเดินทางด้วยจักรยาน แต่ต้องปั่นบนดินที่มีลักษณะเป็นดินทราย ซึ่งปั่นค่อนข้างทุลักทุเลบ้าง สบายบ้าง ตามแต่ความสะดวกของช่วงถนน

สำหรับปัจจุบันนี้ ถนนเส้นนี้ยังมีการใช้งานอยู่ และใช้ได้เพียงวิธีเดิน วิ่ง หรือจักรยาน จักรยานยนต์เท่านั้น สำหรับรถยนต์ไม่สามารถใช้ถนนเส้นนี้ได้ เนื่องจากมีถนนขาดในหลายจุด และหากว่าในกาลอนาคต มีการปรับปรุงถนนเส้นนี้แล้วเสร็จ ให้ใช้งานได้จริงเป็นปกติ ถนนเส้นนี้จะช่วยร่นระยะทางลงไปได้อีกประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร (อ้างอิงจากเข็มไมล์รถจักรยานยนต์) เมื่อเทียบกับเส้นทางบ้านโคกก่อง ทะลุออกทางหลวงหมายเลข 2079 ต่อไปยังบ้านสร้างบก (อ.รัตนบุรี)

วิธีทำเส้นขนมจีนขนมจีน ภาษาอีสาน เรียก "ข้าวปุ้น" ทำและจำหน่ายโดย..กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 11 ตามโครงการ SML กิโลกรัมละ 20 บาท สด สะอาด เหนียว นุ่ม ถูกหลักอนามัย ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดบึง บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ บริเวณสามแยก โทร. 082 152 3516


ดู ขนมจีน กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 11 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า