วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

30 มีนาคม คือ วันขึ้นปีใหม่ของอีสานบ้านสนมเฮา (เรา)

วันขึ้นปีใหม่ของชาวอีสาน บ้านสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตรงกับวันที่ 30 มีนาคม ของทุกปี จะมีการแห่ขบวนรำ นำเซิ้งเพื่อความสนุกสนานในวันนี้ เปรียบได้กับการละเล่นสงกรานต์นั่นเอง แต่อาจจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของชาวอีสาน มักเรียกกันสั้นๆ ว่า "ปีใหม่ลาว" คาดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศลาว ซึ่งเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเรานี้ ส่วนวันสงกรานต์นั้น จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนั่นเอง แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวลาวมาอย่างยาวนานในแถบภาคพื้นนี้ และสำหรับวันนี้ก็จะมีการทำบุญตักบาตรที่วัดใกล้บ้านของแต่ละชุมชน แลดูอย่างหนาตากว่าวันพระตามปรกติ ดังภาพจะเป็นกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ลาวอีสาน ณ วัดธาตุ บ้านสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
สวนอ่อนเอี่ยมเจริญ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

สวนอ่อนเอี่ยมเจริญ เป็นของลุงเอกกับป้าเตี้ย ตั้งอยู่ที่ 211 หมู่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เป็นลักษณะสวนผสมแบบประยุกต์ ผสมผสานการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการทำเกษตรกรรมแบบสบายๆ มีทั้งผลไม้ และผักสวนครัว และอื่นๆ