วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เลี้ยงกบ เลี้ยงครอบครัว เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนโคกสะอาด

เลี้ยงกบ เลี้ยงครอบครัว อีกตัวอย่างหนึ่ง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แห่งชุมชนโคกสะอาด ใช้พื้นที่ไม่เยอะ ชาวบ้านในพื้นที่นิยมเลี้ยงกบด้วยหัวอาหารกบ มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป นับได้ว่าชุมชนโคกสะอาดมีไม้ไผ่เยอะ จึงได้มีการประยุกต์การเลี้ยงกบในกระบอกไม้ไผ่ ดังภาพ


ดู เลี้ยงกบ ชุมชนโคกสะอาด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : เลี้ยงกบแบบพอเพียง ชุมชนพัฒนกิจ

อบต.กังแอน และ รพ.ปราสาท ดูงาน สนง.เทศบาลตำบลสนม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกังแอน และโรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 10.30 น. - 12.00 น.
ดู สำนักงานเทศบาลตำบลสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : องค์การบริหารส่วนตำบลกังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์