วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อสม. สนม อบรมร่วมกัน รู้ทัน ป้องกันไข้หวัดนกอสม. เขตพื้นที่เทศบาลตำบลสนม ร่วมอบรมเรื่องไข้หวัดนก ณ ศาลารวมน้ำใจ (ศาลากลางหมู่บ้าน) ชุมชนหัตถชัยนครโดน หมู่ 8 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.00 น. และในวันอบรมดังกล่าว พบผู้ป่วยเป็นไข้หวัดนกด้วย จำนวน 1 ราย ด้วยความร่วมมือจาก อสม. ชุมชนหัตถชัยนครโดน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากโรงพยายาลสนมช่วยเหลือได้ทันท่วงที


ดู ศาลารวมน้ำใจ ชุมชนหัตถชัยนครโดน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น: