วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อสม. พ่นยาไล่ยุง บ้านสนม

เนื่องจากพบผู้ป่วยจำนวนหลายรายเป็นโรคไข้เลือดออก สาเหตุจากยุงลายชุม ชุมชน อสม. สนม ร่วมกับโรงพยาบาลสนม ออกพ่นยาไล่ยุงลาย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553

ไม่มีความคิดเห็น: