วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กศน.อำเภอสนม รณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 11.00 น., อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ดู กศน.ตำบลสนม @ กศน.อำเภอสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น: