วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เยี่ยมแม่น้ำมูล อ.ท่าตูม และอ่างเก็บน้ำบ้านผือ อ.รัตนบุรี (จังหวัดสุรินทร์)

เนื่องจากกระแสข่าวความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าขั้นวิกฤติอย่างหนัก โดยเฉพาะวันนี้ (อ้างอิง 11 มิถุนายน 2553) ถ้าน้ำในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ลดระดับลงไปอีก 3 เมตร ก็จะเท่ากับสถิติสภาวะน้ำลดต่ำที่สุด ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตสามสิบปีที่ผ่านมา เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่าง โดยเฉพาะภาคการเกษตรแล้วยิ่งสำคัญนัก

โดยการนี้ ได้แสดงภาพถ่ายแม่น้ำมูล อ.ท่าตูม และอ่างเก็บน้ำบ้านผือ อ.รัตนบุรี เขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ถ่ายเมื่อวันศุกร์ ที่ 11 เดือนมิถุนายน 2553 เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับระดับปริมาณน้ำ รวมไปถึงการคาดการณ์ความอุดมของปริมาณน้ำฝนในอนาคต


ดู แม่น้ำมูล อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ภาพ : แม่น้ำมูล อ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ทราบว่า ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ปีที่ผ่านมา (2552) ระดับน้ำในแม่น้ำมูลสูงเกือบถึงฐานราก (โคนต้น) ของต้นไม้หน้าบ้านดังภาพข้างบน (กะระยะด้วยสายตา)
ดู อ่างเก็บน้ำบ้านผือ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ภาพ : อ่างเก็บน้ำบ้านผือ อ.รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ณ ปัจจุบัน บ้านสนม ได้แหล่งน้ำจากที่นี่เพื่อประโยชน์ ในการใช้สอย ดื่มกิน ผ่านระบบการประปาในการควบคุมของหน่วยงานประปาจาก อ.รัตนบุรี กล่าวคือ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาเองในปัจจุบันนี้ (อ้างอิง 11 มิถุนายน 2553)ภาพ : หลายช่วงพื้นที่พบบัวยืนต้นบนดิน โดยปราศจากน้ำท่วมขัง ณ อ่างเก็บน้ำบ้านผือ อ.รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ทราบว่า ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ปีที่ผ่านมา (2552) ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านผือ สูงท่วมหลังวัว ฟากขอบฝั่งน้ำตรงกันข้าม ด้านหน้าดังภาพข้างบน (กะระยะด้วยสายตา)

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : "อ่างเก็บน้ำบ้านผือ" แหล่งท่องเที่ยววิถีชนบท

ไม่มีความคิดเห็น: