วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนสนมวิทยาคาร

โรงเรียนสนมวิทยาคาร ห่างจากหนองสนม (บ้านสนม) ประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์. 044 589 043

โรงเรียนสนมวิทยาคาร เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4-ม.6)


ดู โรงเรียนสนมวิทยาคาร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
3 ความคิดเห็น:

jbird กล่าวว่า...

ขอบุคุณที่ประชาสัมพันธ์ ส.น.ว.

เชิญแวะเยี่ยมเราที่ www.snw.ac.th

etc กล่าวว่า...

http://youtu.be/Zy8g_j-h8xk

etc กล่าวว่า...

http://youtu.be/Zy8g_j-h8xk