วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ทำบุญถวายหอระฆัง ณ "วัดธาตุ"

ประชาชนในชุมชนบ้านสนม โดยเฉพาะ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ร่วมทำบุญถวายหอระฆัง ณ "วัดธาตุ" บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.30 น. - 12.30 น. โดยมีคุณแม่ลังเกียว เจริญพันธ์ และบุตรหลาน เป็นประธานในการถวายหอระฆังในครั้งนี้


ดู วัดธาตุ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : ถวายภัตตาหารเพล วัดธาตุ บ้านสนม
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2553
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : วัดธาตุ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น: