วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

พิธีมอบเบี้ยยังชีพคนชรา / พิการ

ตามนโยบายรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ อาคารหอประชุม เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553


ดู สำนักงานเทศบาลตำบลสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : พิธีมอบเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2554 วันที่ 12 ต.ค. 2553

ไม่มีความคิดเห็น: