วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ "เมืองสนม"

ภาพ : แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ "เมืองสนม" ในสมัยเมื่อครั้งที่ พระภักดีพิพัฒยากรณ์ เป็นเจ้าเมืองนครสนม (ถ่ายเมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ บ้านคุณแม่วิไลวรรณ กำลังกล้า)ภาพ : ตราประทับราชการ ทำมาจากงาช้าง


ภาพ : เอกสารราชการต่างๆ ในสมัย พระภักดีพิพัฒยากรณ์ เจ้าเมืองนครสนม


ภาพ : อุปกรณ์สำหรับใส่ปูนขาว หนึ่งในส่วนผสมของการ "กินหมาก"
พระธาตุพระภักดีพัฒยากรณ์ เจ้าเมืองสนม

ประวัติ และความเป็นมาของ "เมืองสนม" ...คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: