วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การรับมอบข้าวสารเฉลิมพระเกียรติฯ

การรับมอบข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน โดย..รับมอบ ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน นิคม งามวิไล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 น.

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ดู ที่ทำการผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 2 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น: