วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมวันแม่ @ โรงเรียนสนมศึกษาคาร

โรงเรียนสนมศึกษาคาร จัดกิจกรรมวันแม่ ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
ดู โรงเรียนสนมศึกษาคาร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : งานกีฬาสี ประจำปี 2553 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น: