วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ร่วมพัฒนาสวนสาธารณะ หนองตาด

นำทีมพัฒนาสวนสาธารณะหนองตาด โดย..ผู้ใหญ่บ้าน นิคม งามวิไล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และลูกบ้าน บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
ดู สวนสาธารณะ หนองตาด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น: