วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

ถวายภัตตาหารเพล วัดธาตุ บ้านสนม

ประชาชนตำบลโพนโก และบ้านโนนเปือย, บ้านสนมหมู่ที่ 1-2 ร่วมถวายภัตตาหารเพล ณ วัดธาตุ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553


ดู วัดธาตุ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดธาตุ 30 ก.ย. 53
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง : วัดธาตุ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : ทำบุญถวายหอระฆัง "วัดธาตุ"
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2553

ไม่มีความคิดเห็น: