วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พิธีมอบเบี้ยยังชีพ คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

พิธีมอบเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ บริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
ดู สำนักงานเทศบาลตำบลสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : พิธีมอบเบี้ยยังชีพคนชรา / คนพิการ 10 ส.ค. 2553

ไม่มีความคิดเห็น: