วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

งานกีฬาสี ประจำปี 2553

งานแข่งขันกีฬ่าสี ประจำปี 2553 โรงเรียนสนมศึกษาคาร ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ในงานมีการแข่งขันทั้งกีฬา และกรีฑา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกชั้นปีอย่างสนุกสนาน โดย..ได้รับเกียรติจาก นายเพชร แสนสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีในครั้งนี้


ดู โรงเรียนสนมศึกษาคาร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : กิจกรรมวันแม่ @ โรงเรียนสนมศึกษาคาร อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น: