วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ตามโครงการเรียนรู้นี้ เป็นศูนย์สาธิตการเลี้ยงกบแบบหมุนเวียน เพื่อให้เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เข้ามาศึกษา พร้อมนำแนวปฏิบัติที่ได้ไปปรับใช้ในการเลี้ยงกบของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การน้อมนำตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่รูปแบบการเลี้ยงอนุบาลกบแรกเริ่ม ต่อด้วยระดับกลาง ไปจนถึงระดับเติบใหญ่ ให้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญแก่เกษตรกรและชุมชนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายเพชร แสนสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 428 2956 , 044 589 132นายเพชร แสนสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสนม
ถ่ายเมื่อ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผังแสดงการเลี้ยงกบ สื่อด้วยรูปภาพ เข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติได้จริงโรงเรือนส่วนกิจกรรมกับงานสาธิตการเลี้ยงกบอย่างยั่งยืนบ่อสาธิตการเลี้ยงกบ หลายบ่อ หลายรุ่น หลายขนาดให้ศึกษาอย่างเป็นระบบ

จัดเก็บสถิติข้อมูลการให้อาหารกบ สรุปทฤษฎีเพิ่มทางลัดให้กับเกษตรกรในการเลี้ยงกบอย่างจริงจัง
ดู ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น: