วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ถวายภัตตาหารเพล และร่วมฟังพระปาติโมกข์

ประชาชนบ้านโคกสะอาด และบ้านสนม ร่วมถวายภัตตาหารเพล ณ วัดศรีสว่างโคกสะอาด และร่วมฟังพระปาติโมกข์ ของคณะสงฆ์เขตการปกครองอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันศุกร์ฺ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ตรงกับ แรม 15 ค่ำ เดือน 10
ดู วัดศรีสว่างโคกสะอาด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : งานสมโภชน์พระประธาน ณ วัดศรีสว่างโคกสะอาด
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : บวชเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดศรีสว่างโคกสะอาด
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : ประวัติ วัดศรีสว่างโคกสะอาด

ไม่มีความคิดเห็น: