วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

หนองสนม ก่อนปรับภูมิทัศน์ใหม่

ภาพหนองสนม ก่อนปรับภูมิทัศน์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานเทศบาลตำบลสนม และ สส.กรรณิการ์ เจริญพันธ์ โดย...งบสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 3,000,000 บาท

ภาพ : ถ่ายเมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553ดู หนองสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : ปู่ตา @ หนองสนม
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : เสี่ยงเซียมซี ปู่ตาหนองสนม

ไม่มีความคิดเห็น: