วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

สวนอ่อนเอี่ยมเจริญ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

สวนอ่อนเอี่ยมเจริญ เป็นของลุงเอกกับป้าเตี้ย ตั้งอยู่ที่ 211 หมู่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เป็นลักษณะสวนผสมแบบประยุกต์ ผสมผสานการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการทำเกษตรกรรมแบบสบายๆ มีทั้งผลไม้ และผักสวนครัว และอื่นๆไม่มีความคิดเห็น: