วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

การแข่งขันกีฬา ศูนย์เด็กเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

การแข่งขันกีฬา ศูนย์เด็กเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553
โดยการแข่งขันกีฬานี้ เพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก

ไม่มีความคิดเห็น: