วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

พิธีรับประกาศนียบัตรยุวบัณฑิตน้อย

พิธีรับประกาศนียบัตรยุวบัณฑิตน้อย ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553


ไม่มีความคิดเห็น: