วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

วีดีโอ คลิป การแสดงจินตลีลา ลิปซิ้ง ในงาน "สนมเมืองดอกจาน ประสานใจ ไหว้ปู่ตา" ประจำปี 2553 อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น: