วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553

การทอดผ้าป่าสมทบทุนการดำเนินงานเครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอสนม และการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล วันที่ 25 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์การทอดผ้าป่าสมทบทุนการดำเนินงานเครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอสนม และการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล วันที่ 25 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

อำเภอสนมร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอสนม ดำเนินการจัดทำผ้าป่าสมทบทุนในการดำเนินงาน ของกลุ่มองค์กรในอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย การส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มสตรี, กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง, กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาองค์กรเหล่านี้ ให้มีความรู้ความสามารถ และเพิ่มทักษะในการดำเนินงาน ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกกลุ่ม/องค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงได้ร่วมกันจัดทำองค์ผ้าป่าขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553 (ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5)

ไม่มีความคิดเห็น: