วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

วัดศรีสว่างโคกสะอาด ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ประวัติวัดศรีสว่างโคกสะอาด
วัดศรีสว่างโคกสะอาด ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ 5 บ้านโคกสะอาด ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 2 ตามรางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 4 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 3 เส้น 1 วา จดถนนเข้าหมู่บ้าน ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 5 วา ด้านทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 1 วา จดที่นาของนางหัด มะลิซ้อน ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น 7 วา จดถนนใหญ่

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถกว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2464 โดยมีพระอาจารย์คำมี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเสน จิตรดี และนายบุดศรี รักษาสัตย์ ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร การบริหาร และการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระคำมี พ.ศ. 2464 - 2476
2. พระสุข ภาสิริ พ.ศ. 2476 – 2478
3. พระพรหมมี สิริจันโท พ.ศ. 2478 – 2480
4. พระทน นวโก พ.ศ. 2480 – 2489
5. พระน้อย พ.ศ. 2489 – 2503
6. พระคำ ชินปุตโต พ.ศ. 2503 – 2512
7. พระทูลสวัสดิ์ ฐานวโร พ.ศ. 2530 – 2534
8. พระสมพงษ์ อริยวังโส พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน
การศึกษาภายในวัด มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2520


ดู วัดศรีสว่างโคกสะอาด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ไม่มีความคิดเห็น: