วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

โรงพยาบาลสนม ออกตรวจสุขภาพประจำปี 2553

โรงพยาบาลสนม ร่วมกับ อสม. ออกตรวจสุขภาพให้กับประชาชนบ้านสนม ประจำปี 2553 ณ บริืเวณวัดธาตุ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.ดู วัดธาตุ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น: