วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

+ โรงพยาบาลสนม

โรงพยาบาลสนม เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอสนม ตั้งอยู่ในเขตบ้านสนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ทางเข้าประตูโรงพยาบาล มีป้ายกำกับ และแผนผัง แสดงเส้นทางไปแผนกต่างๆดู + โรงพยาบาลสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าไม่มีความคิดเห็น: