วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

โบราณสถาน "ปราสาทศีขรภูมิ"

ปราสาทศีขรภูมิ ตั้งอยู่ที่บ้านระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ศิลปะขอม สมัยนครวัด อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ปราสาทศีขรภูมิประกอบไปด้วยปราสาทอิฐจำนวน ๕ หลัง ก่อสร้างด้วยหินทราย และศิลาแลง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง องค์กลางเป็นปราสาทประธาน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ล้อมรอบด้วยปราสาทบริวารที่มุมทั้งสี่ ปราสาททั้งหมดล้อมรอบด้วยคูน้ำ ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพุทธสถานของชุมชนในแถบนี้ ดังปรากฏศิลาจารึกอักษรธรรมอีสาน ภาษาไทย และมีการบูรณะเสริมที่ส่วนยอดปราสาท ตามแบบศิลปะลาว


ปราสาทศีขรภูมิ บ้านระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยปราสาทก่ออิฐไม่สอปูน จำนวน ๕ หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๒๖ เมตร และสูง ๑.๕ เมตร มีคูน้ำขนาด ๑๑๑x๑๒๕ เมตร ล้อมรอบทั้ง ๔ ด้าน และเว้นเป็นทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออก

แผ่นศิลาทับหลังเหนือกรอบประตูปราสาทหลังประธาน สลักเป็นภาพพระศิวนาฏราชสิบกร ทรงฟ้อนรำอยู่เหนือเกียรติมุข ภายใต้วงโค้งของลายท่อนพวงมาลัยสลักเป็นภาพพระคเณศ พระพรหมสี่พักตร์ พระนารายณ์สี่กร และพระนางอุมา บริเวณเชิงเสาประดับผนังที่กรอบประตูด้านหน้า สลักเป็นรูปนางอัปสรยืนถือดอกบัว และรูปทวารบาลยืนกุมกระบอง

จากลักษณะลวดลายสลัก ปรากฏอยู่บนแผ่นศิลาทับหลัง และเสาประดับผนัง ปราสาทศีขรภูมิ คงสร้างขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๗ เนื่องในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย (บูชาพระศิวะเป็นใหญ่) ต่อมามีการบูรณะส่วนยอดของปราสาทหลังทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒ สมัยศิลปะล้านช้าง ดังมีจารึกอักษรธรรมปรากฏอยู่ ณ ปราสาทแห่งนี้

Prasat Si Khoraphum
Location : Tambol Baan Ra-Ngang, Si Khoraphum District, Surin Province
The compound of the temple is surrounded by A U-Shape pond measured about 111x125 meters leaving an entrance on the east. The five brick prang structures were built on the same laterite base that had a dimension of about 25x26x1.5 meters. The principle structure is situated in the middle and its four satellites are at each corners of the base. Decorated sandstone line at the entrance of the principle structure was carved with the scenes of Shiva Nataraja and miniature scenes of Brahma, Ganesa, Vishnu and U MA. The plasters that flanked the door frame were also carved with the scenes of Apasara and Davarapal (Guardian; The styles of decorative motifs resemble the Angkorian Baphuan and Angkor vat style (11th-12th century).
The temple was dedicated to Hinduism and world have been build in the 12th century in the 16th century it was renovated and converted into a Buddhist temple evidenced by the roof structure of the prangs.

Prasat Sikhoraphum is located at Tambon Baan Rangang, Amphoe Sikhoraphum, Changwat Surin. It was built as a Hindu temple during the Angkor Wat Period (1100-1175 AD).
The temple, built on a square plan, comprises one principal tower surrounded by four smaller towers and a moat. It faces east. In the 15th – 16th Centuries AD, the tops of some of the towers and altered and became Buddhist temples. There is an inscription in Pali which tells of these alterations.
ปราสาทศีขรภูมิ อยู่ห่างจากอำเภอสนม ประมาณ 34 กิโลเมตร และห่างจากสถานีรถไฟศีขรภูมิ 600 เมตรภาพบน : สถานีรถไฟศีขรภูมิภาพบน และล่าง : ตลาดสดใกล้กับสถานีรถไฟ

ดู ปราสาทศีขรภูมิ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. การแสดง แสง สี เสียง ปราสาทศีขรภูมิ ปี พ.ศ. 2554
2. การแสดง แสง สี เสียง ปราสาทศีขรภูมิ ปี พ.ศ. 2556

1 ความคิดเห็น:

sanomcity กล่าวว่า...

งานฉลองปราสาท ศีขรภูมิ และงานประเพณีลอยกระทง : บริเวณปราสาทศีขรภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีการจัดแสดงแสง เสียง จำลองวิถีชีวิตคนพื้นเมือง (เขมร ลาว ส่วย) การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายของที่ระลึก การประกวดนางนพมาศ และขบวนแห่ จัดในช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

Prasat Sikhoraphum Celebration and Traditional Loy Krathong Festival : The festival will be organized in the area of Prasat Si-khoraphum, Moo 1, Tambol Ra Ngaeng, Amphoe Sikhoraphum. A light and sound show of local lifestyle (Khmer, Laos, Guay), local cultural show, souvenirs, Nang Nopphamas Beauty contest and parades will be organized on Saturday - Sundays of the 3rd week of November.