วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ร้านตัดผม บ้านสนม

ร้านตัดผม ในเขตบ้านสนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ร้านตัดผมสุภาพสตรี ชื่อร้าน "คุณนาย"

ร้านตัดผมชาย ชื่อร้าน "ลุงทองใบ"

หมายเหตุ : สองร้านตัดผม "คุณนาย" และ "ลุงทองใบ" อยู่ติดกันดู ร้านตัดผม บ้านสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าร้านตัดผมสุภาพสตรี ชื่อร้าน "ไออาร์ บิวติน่า"

ร้านตัดผมชาย ชื่อร้าน "สีนิลบิวตี้"

หมายเหตุ : สองร้านตัดผม "ไออาร์ บิวติน่า" และ "สีนิลบิวตี้" อยู่ติดกันดู ร้านตัดผม บ้านสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น: