วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ชาวอำเภอสนม ร่วมแสดงพลังเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี 2553

ชาวอำเภอสนม ร่วมแสดงพลังโครงการ "เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี 2553" ณ ลานแสดงช้าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553


ดู ลานแสดงช้างสุรินทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น: