วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

กาชาดสุรินทร์ รับบริจาคโลหิต

กาชาดสุรินทร์ รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.


ดู ที่ว่าการอำเภอสนม (จังหวัดสุรินทร์) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : กาชาดสุรินทร์ รับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น: