วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ชุมชน "บ้านโนนเซียง" @ ประเพณีบุญบั้งไฟ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

ภาพ : แสดงสภาพแวดล้อมทั่วไป ของบ้านโนนเซียง หมู่ที่ 4 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

บ้านโนนเซียง อยู่ตรงข้ามกับ บ้านปะ และใกล้กับ บ้านอีแคบ

ภาพ : ทางเข้าวัดบ้านโนนเซียง และที่วัดแห่งนี้ยังไม่มีโบสถ์สำหรับทำกิจกรรมสงฆ์ จะต้องไปใช้โบสถ์ที่วัดบ้านหนองอียอ

ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโนนเซียง ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

วันที่ 22 พ.ค. 2553 : แห่บุญบั้งไฟเริ่มจากที่วัดบ้านโนนเซียง ไปยังบ้านหนองหว้า แล้วแห่ขบวนกลับมาที่บ้านโนนเซียง

วันที่ 23 พ.ค. 2553 : แข่งจุดบั้งไฟของชุมชนในหมู่บ้านแต่ละหมู่ในเขตบ้านโนนเซียง และช่วงหลังเวลา 12.00 น. เป็นการจุดบั้งไฟร่วมสนุกจากเพื่อนบ้าน
ไม่มีความคิดเห็น: