วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553

บวชเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดศรีสว่างโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์


บวชเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดศรีสว่างโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553ไม่มีความคิดเห็น: