วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

"ตลาดนัด" ประจำวันที่ลงท้ายด้วย 2 บ้านสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

"ตลาดนัด" จำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมาย ด้วยกองคาราวานจำหน่ายสินค้าทุกๆ วันที่ลงท้ายด้วย 2 ได้แก่ วันที่ 2, 12, 22 ณ เขตใกล้กับที่ว่าการอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยจำหน่ายสินค้าตั้งแต่ 06.00 น. - 15.00 น.

ดู ตลาดนัดประจำอำเภอสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ไม่มีความคิดเห็น: