วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

วันสุดท้ายของการแข่งขัน กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2553 อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

วันสุดท้ายของการแข่งขัน กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2553 ณ ที่ว่าการอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553ไม่มีความคิดเห็น: