วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2553

ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตวง "คาราวาน" แสดงสด ณ อ.สนม จ.สุรินทร์

ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตวง "คาราวาน" แสดงสด ณ อ.สนม จ.สุรินทร์ ในงานพิธีศพ นายชูชาติ ไชยมงคล บริเวณเมรุ วัดธาตุ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2553 เวลา 16.15 น.

ไม่มีความคิดเห็น: