วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553

"เก็บตก" งานเลี้ยงฉลอง หลังการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2553 อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

"เก็บตก" งานเลี้ยงฉลองชุมชนศรีนครร่วมใจ (คุ้มหนองหนม) และชุมชนศรีธาตุ (คุ้มวัดธาตุ) หลังการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2553 อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

ไม่มีความคิดเห็น: