วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

พายุลูกเห็บ (Hailstorm) ถล่มบ้ืานสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

พายุลูกเห็บ (Hailstorm) ถล่มบ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ณ ที่ว่าการอำเภอสนม ขณะทำการแข่งขันกีฬชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 9 ประจำปี 2553 ช่วงเวลาประมาณ 16.00 น.-17.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น: