วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553

ปลูก "ถั่วพล้า" สร้างรายได้เสริมให้ชาวนา หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

สนง.เกษตรอำเภอสนม ได้เล็งเห็นประโยชน์ของพืช "ถั่วพล้า" ที่จะช่วยบำรุงดินที่เสื่อมสภาพ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอินทรีย์ให้ดีขึ้น เรียกได้ว่าเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในขั้นตอนของ "การบำรุงดิน" ได้นำถั่วพล้ามาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเขตอำเภอสนม ได้นำไปปลูกหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว สำหรับการปลูกถั่วพล้านั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนัก เพียงไถดินแล้ว หยอดเมล็ดถั่วฟ้าลงดินแล้วไถกลบ เป็นอันจบการปลูกถั่วฟ้า น้ำก็ไม่ต้องรด เรียกได้ว่า "ปลูกทิ้งไว้" ก็ได้ เพราะโดยปกติแล้ว ชาวนามักไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมากนักกับผืนนาหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เพราะความแห้งแล้งเป็นสาเหตุหลักนั่นเองใช้เวลาปลูกประมาณ 4 เดือน ถั่วพล้าก็ให้ผลผลิตเต็มที่ คือ เก็บถั่วพล้ามาตากแดด (ตากแดดเดียวก็พอแล้ว) จากนั้นก็นำมาแกะเอาเฉพาะเมล็ด เพื่อขายให้กับ เกษตรอำเภอสนม (สนง.เกษตรอำเภอสนม) ในราคา กิโลกรัมละ 20 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ราคาอ้างอิงในขณะนี้ 5 เมษายน 2553) ส่วนเปลือกที่ได้ให้นำไปใส่แปลงนาก่อนถึงฤดูทำนา แล้วไถกลบเพื่อเตรียมดินเข้าสู่การทำนาครั้งต่อไป (พฤษภาคม-มิถุนายน) จะช่วยให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่า ดีกว่าปู๋ยเคมี สารพัดสูตรก็ว่าได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.เกษตรจังหวัดสุรินทร์ โทร.044 - 511624
ไม่มีความคิดเห็น: