วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553

ทำบุญรวมญาติ ณ วัดธาตุ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

พิธีทำบุญรวมญาติ ณ วัดธาตุ บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2553 เป็นการทำบุญด้วยวิธีสวดเรียกส่งวิญญาณของญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้ว เชื่อว่าเพื่อให้ดวงวิญญาณได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรม ไม่ว่าจะเป็นชั้นนรกภูมิ โอปปะปาติกะ ผี เปรต ผีเร่ร่อน และอื่นๆ

ในพิธีมีการเขียนชื่อผู้ล่วงลับไปแล้ว ลงในโกศรวมแล้วสวดส่งทีเดียวพร้อมกัน พร้อมทั้งบริกรรมน้ำมนต์เพื่อแจกจ่ายให้กับญาติโยมที่มาร่วมพิธีทำบุญรวมญาติ เพื่อความเป็นสิริมงคล หรือขับไล่สิ่งชั่วร้ายอัปมงคลไม่ดีออกไปจากห้วงชีวิตนี้

จบด้วยขั้นตอนการขับไล่สิ่งเสนียดจัญไร ความอัปมงคล ด้วยน้ำมนต์ และกรวด โยนไปบนหลังคาบ้านของตน และหว่านกรวดพรมน้ำมนต์ไปรอบๆ บ้านไม่มีความคิดเห็น: