วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

ถวายภัตตาหารเพล ณ สำนักสงฆ์ศรีสง่าวราราม บ้านหนองคู ตำบลโพนโก

สมาคมผู้สูงอายุเขตอำเภอสนม ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ สำนักสงฆ์ศรีสง่าวราราม บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ โดยมีนายประเสริฐ วงศ์ฉลาด เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553หลักหินโบราณ : ตั้งอยู่ช่วงถนนทางโค้งรูปตัวเอส (S) ก่อนถึงสำนักสงฆ์ศรีสง่าวราราม ประมาณ 300 เมตร คาดว่าเกิดขึ้นสมัยขอมเรืองอำนาจ หลักหินนี้ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านหนองคู แต่เดิมมีอยู่ถึง 5 หลัก สมัยต่อมาวัดต่างๆ มีการสร้างอุโบสถ จึงได้มานำหลักหินเหล่านี้ไปทำลูกนิมิต ยังคงเหลืออยู่เพียง 1 หลัก ตามความเชื่อ เชื่อว่า...ผู้ที่ขับรถผ่านหลักหินแห่งนี้ ถ้าไม่เปิดสัญญาณ เช่น ไม่บีบแตร หรือไม่เปิดไฟหน้ารถเพื่อเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหลักหินนี้ มักจะเกิดอุบัติเหตุกับรถที่แล่นผ่านนั้นโค้งนี้อยู่บ่อยครั้งนายเหลิน สำเภาลี (ถ่ายเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553)
อายุ : 94 ปี ปัจจุบันน่าจะเป็นบุคคลที่มีอายุมากที่สุดในตำบลโพนโก
อดีต : กำนันตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 27 บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์
(อ้างอิง : 14 กันยายน พ.ศ. 2553)
ดู สำนักสงฆ์ "ศรีสง่าวราราม" ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ประวัติความเป็นมาของ "สำนักสงฆ์ศรีสง่าวราราม"
เนื่องจากเดิมหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก ในเทศกาลต่างๆ ชาวบ้านหนองคู จะต้องเดินทางไปทำบุญที่ "วัดสีลาโนนเปือย" ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านหนองคู ประมาณ 2 กิโลเมตร ประกอบกับการเดินทางก็ไม่สะดวก จึงสมควรสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ทำบุญต่อไป

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 ทางหมู่บ้านได้ก่อสร้างศาลาขึ้น 1 หลัง ขนาดความกว้าง 11 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 1 เมตร โดยก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้งบประมาณ 1 ล้านบาทเศษ ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2544 สามารถประกอบศาสนกิจได้แล้ว จึงได้ไปอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอสนม เพื่อให้จัดพระสงฆ์มาพำนักตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ให้ชื่อว่า "สำนักสงฆ์ศรีสง่าวราราม" สร้างกุฏิเล็กด้วยไม้ 2 หลัง กุฏิคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังซีเมนต์บล็อก 1 หลัง

ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้สร้างกุฏิคอนกรีตเสริมไม้หลังใหญ่ ขนาด 5 ห้องพัก ชั้นเดียว 1 หลัง งบประมาณ 5 แสนบาท

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน (บ้านหนองคู)
เนื้อที่ : 4 ไร่ 2 งาน
รายนามเจ้าอาวาส : พระอาจารย์สุพรรณ โอภาโส รักษาการเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 แต่เดิมท่านเป็นคนเกิดที่บ้านสนม หมู่ที่ 3 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ อุปสมบทเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2541 โดยจำพรรษาอยู่ที่วัดบึงบ้านสนม เมื่อทางหมู่บ้านไปอาราธนานิมนต์พระจากวัดบึง ทางเจ้าอาวาสวัดบึง จึงได้มอบหมายให้ท่านมาพำนักอยู่ สำนักสงฆ์แห่งนี้ (สำนักสงฆ์ศรีสง่าวราราม)
ทรัพย์สิน : กุฏิ จำนวน 3 หลัง, ศาลาการเปรียญ, หอระฆัง, เมรุ, ศาลาพักศพ, ห้องเก็บพัสดุ, หอกลอง, ห้องน้ำ
ศาสนวัตถุ : พระประธานประจำศาลา, พระประธานประจำกุฏิ
สถานที่สำคัญ : สระน้ำ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน เนื่องจากผู้มาตั้งหมู่บ้าน ได้เห็นว่า ลักษณะภูมิประเทศแห่งนี้ มีหนองน้ำที่เหมาะสมแก่การตั้งหมู่บ้าน
จำนวนพระ / เณร :
พ.ศ. 2548 : จำนวน 6 รูป
พ.ศ. 2549 : จำนวน 6 รูป
พ.ศ. 2550 : จำนวน 6 รูป
พ.ศ. 2551 : จำนวน 6 รูป
พ.ศ. 2552 : จำนวน 6 รูป
พ.ศ. 2553 : จำนวน 6 รูป
การศึกษาและการสาธารณะสงเคราะห์ : ในเทศกาลเข้าพรรษา จะมีการเปิดสอนธรรมะวินัยแก่พระสงฆ์ และเยาวชน
เทศกาลบุญประเพณีประจำปี : วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา, บุญข้าวสาก, บุญกฐิน, บุญมหาชาติ
กิจกรรมสำคัญสัมพันธ์กับชุมชน : กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา, บุญกฐินสามัคคีหมู่บ้าน

หมายเหตุ :
ตามระเบียบว่าด้วยการกำหนดให้สถานที่ๆ จะเป็นวัดได้นั้น จะต้องมีพื้นที่ดินของวัดจำนวน 6 ไร่ ขึ้นไป ดังนั้น สำนักสงฆ์ศรีสง่าวราราม ยังไม่ได้จัดว่าเป็น "วัด" เนื่องด้วยพื้นที่ของวัดมีพื้นที่จำกัด ไม่ถึง 6 ไร่ จึงเป็นได้เฉพาะ "สำนักสงฆ์" อยู่ในขณะนี้ (อ้างอิง : 13 กันยายน 2553)

ที่มาข้อมูล : นายประจักษ์ จันทร์พวล
อายุ : 64 ปี
อดีต : ผอ.ร.ร.บ้านโพนโก ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์
ปัจจุบัน : เกษตรกร
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 28 บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์
(อ้างอิง : 14 กันยายน พ.ศ. 2553)

ไม่มีความคิดเห็น: