วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

ถวายภัตตาหาร วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

ประชาชนบ้านสนม ทำบุญถวายภัตตาหาร ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

หมายเหตุ : ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร พระฉันอาหารมื้อเดียว
ดู วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งที่เกี่ยวข้อง : แหล่งท่องเที่ยว "วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร" ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น: