วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดธาตุ

ประชาชนชาวตำบลโพนโก ร่วมกับประชาชนชาวตำบลสนม โดยเฉพาะหมู่ที่ 1 และหมู่ที่2 ร่วมถวายภัตตาหารเพล ณ วัดธาตุ บ้านสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ดู วัดธาตุ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง : ประชาชนชาวตำบลโพนโก ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดธาตุ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น: