วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

ไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง

"แปลงพุทธเกษตร" เป็นไร่นาสวนผสม ตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ้างอิง 7 กันยายน 2553) และเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ โดยมี นายอวยชัย แสงกล้า เป็นหัวหน้ากลุ่ม แปลงพุทธเกษตรดังกล่าว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านโึคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

นายอวยชัย แสงกล้า
หัวหน้ากลุ่มเกษตรอินทรีัย์ บ้านโคกสะอาด
ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

อาชีพ : รับราชการครู
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านนาดี ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

อ้างอิง : 7 กันยายน 2553


ดู กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านโคกสะอาด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
1. นิติศาสตร์ ปี 1 ม.อุบลฯ ศึกษาโครงการสร้างสำนึกสิ่งแวดล้อม ณ สวนพุทธเกษตร

2 ความคิดเห็น:

dindee กล่าวว่า...

ขอบคุณมากค่ะ
ว่าแต่เนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่คะ
สนใจอยากทำเหมือนกัน

KID D D กล่าวว่า...

อยากมาเยี่ยมจังครับ