วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดสว่างนาศรีสุข

ประชาชนชาวสนม ร่วมถวายภัตตาหารกับชุมชนบ้านนาศรีสุข ณ วัดสว่างนาศรีสุข ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยมี นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด (ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอสนม) เป็นประธานในพิธี...

ประวัติวัดสว่างนาศรีสุข
วัดสว่างนาศรีสุข ตั้งอยู่บ้านนาศรีสุข หมู่ที่ 6 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ 10 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 3 เส้น 10 วา จดที่นานายอุ่น ทิศใต้ประมาณ 3 เส้น 15 วา จดที่นานายสุข และนายคาน ทิศตะวันออก ประมาณ 3 เส้น 10 วา จดที่นานายสอน ทิศตะวันตก 2 เส้น

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
1. อุโบสถ กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 มีการบูรณะอุโบสถไปเมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ปูพื้นกระเบื้องทั้งอุโบสถ
2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544
3. กุฏิสงฆ์จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง และตึก 4 หลัง
4. โรงครัว
5. หอระฆัง
6. ฌาปนสถาน (เมรุ)
7. สระน้ำ 1 แห่ง
8. ศาลาพักผ่อน 2 หลัง
9. ปูขนียวัตถุ มีพระประธานปางสมาธิ

วัดสว่างนาศรีสุข ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร

รายนามเจ้าอาวาส
1. พระจันดา พ.ศ. 2465 - 2479
2. พระปาน พ.ศ. 2480 - 2482
3. พระพิมพ์ พ.ศ. 2483 - 2485
4. พระบุญศรี คัมภีโร พ.ศ. 2486 - 2490
5. พระครูบุญเขตพิท้ักษ์ พ.ศ. 2490 - 2540
6. พระมา ชาคโร พ.ศ. 2541 - 2546
7. พระพยอม รักษาการ พ.ศ. 2546 - 2547
8. พระมหาพิทักษ์ กาญจนธโร พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

การศึกษา
วัดสว่างนาศรีสุข มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนพระภิกษุ - สามเณร เมื่อ พ.ศ. 2466 และเปิดสอนนักเรียนธรรมศึกษาทุกชั้น สอนทุกวันอาทิตย์


ดู วัดสว่างนาศรีสุข ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. การทอดกฐิน ณ วัดสว่างนาศรีสุข

ไม่มีความคิดเห็น: